Disclaimer & Photo Credits

Verantwoordelijk voor deze website:
Bureau SoGraTex
Louise M. Bartels

Contact:
info [at] sogratex.com
oder:
buero.sogratex [at] gmail.com
www.sogratex.com

T: +43 660 7455471

Downloads

(Algemene voorwaarden – under construction)

BTW-Nummer: NL001585714B63
KvK-Nummer: NL 63064006 (KvK Enschede)

Disclaimer/Vrijwaring

1. Beheer
Bureau SoGraTex, navolgend de ‘beheerder’ genoemd, beheert deze website (www.sogratex.com) met het oog op de inzameling en verspreiding van informatie over de Bureau SoGraTex geboden diensten. Deze disclaimer lijnt de aansprakelijkheid van de beheerder van de site af ten aanzien van gebruikers en derden, met het oog op het verzekeren van een optimale gebruikservaring.

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie
Op de beheerder van deze site rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder behoudt zich het recht voor om teksten en overige inhoud te wijzigen. De beheerder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via de geboden contactmogelijkheden.

3. Wettelijk beschermde informatie
De beheerder zal te allen tijde en te goeder trouw trachten te verzekeren dat het ontwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten. Indien u ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze site onrechtmatig zou zijn of u in uw rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoek de beheerder u hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon zodat de beheerder de relevante informatie desgevallend kan verwijderen of ontoegankelijk maken, zonder voor de tijdelijke onbeschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover uw verzoek redelijk en op het eerste zicht legitiem is.

4. Cookies
4.1 De beheerder maakt mogelijk gebruik van zogenaamde sessiecookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een bezoeker van de website worden geplaatst. Het doel van deze sessiecookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie, zoals voorkeursinstellingen, gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd.
4.2 Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de beheerder gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij ‘Safe Harbour-principles’. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.
4.3 Ook worden mogelijk cookies van sociale medianetwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media-integratie op de website mogelijk te maken.
4.4  Voorts kan de beheerder alle automatisch gegenereerde persoonsgegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van haar dienstverlening en de dienstverlening van haar partners.
4.5 Voor alle overige zaken gebruikt de beheerder de gegevens uitsluitend als daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene en worden persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden doorgegeven.
4.6 Door het bezoeken van de website of door op een willekeurige link op deze website te klikken, gaat u automatisch akkoord met het plaatsen van cookies.

5. Inhoud van derde sites
De beheerder van de site kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze sites van derden. Tevens kan de beheerder niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op sites van derden die verwijzen naar deze site.

6. Social medianetwerken
De beheerder heeft het recht om op de website de functionaliteit in te richten, waardoor middels knoppen op de website pagina’s kunnen worden gedeeld via verschillende sociale medianetwerken zoals Facebook en Twitter. Voor deze functionaliteit kunnen gegevens worden verstrekt aan het betreffende sociale medianetwerk en kunnen door het sociale medianetwerk cookies worden geplaatst. Hiervoor zijn de betreffende sociale medianetwerken zelf verantwoordelijk en zijn hun privacy-verklaringen van toepassing.

7. Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij de beheerder. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de beheerder op een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van de beheerder en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder.

8. Algemene aansprakelijkheid
De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bezoekers van de website hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de site en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website.

Accreditation for images used on this site:

  1. Photos of fountain pen: credits to Nic McPhee – 2008-01-26 (“Editing a paper”),
    via Creative Commons License 2.0 – partially cropped but no significantly changes made.
    Full photostream of Nic McPhee can be found here: http://www.flickr.com/photos/nics_events/sets/72157610727439784
  2. Art & Portraits: all photos by Lou Bartels & www.loudrawsyou.com (c)
  3. All other photos: credits to Gratisography – photographed by Ryan McGuire
    free of copyright restrictions, but feel free to donate a coffee to him on his website: www.gratisography.com for all his fabulous, free pictures!

ThankYou (Large)